Menu Sluit search

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING A.S.P. International (B2B)

Deze privacyverklaring gaat uit van A.S.P. International, gevestigd te Herentalse Steenweg 54, 2270 Herenthout, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE 0476.589.506 (hierna “ASP”, “we” of “wij”).

Door als vertegenwoordiger of contactpersoon op te treden van de vennootschap of eenmanszaak waarmee ASP zaken doet, krijgen wij persoonsgegevens over u. Dit zijn gegevens zoals uw identificatiegegevens (vb.: voornaam, naam, login-gegevens, etc.) en uw contactgegevens (vb.: e-mail, telefoonnummer, werkadres, etc.). We gebruiken deze persoonsgegevens enkel om onze professionele contacten te onderhouden en om de professionele samenwerking te faciliteren. Wanneer u contact opneemt met ons via ons contactformulier of via andere kanalen gebruiken wij uw gegevens om uw vraag te kunnen behandelen en u hierrond te kunnen contacteren. Dit kan zowel per mail als telefonisch.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens zodra deze niet meer relevant zijn in het kader van de professionele samenwerking, bijvoorbeeld wanneer wij bericht krijgen dat u de vennootschap of eenmanszaak waarvoor u als vertegenwoordiger of contactpersoon optreedt, heeft verlaten of wanneer deze failliet gaat. Sommige gegevens moeten we langer bijhouden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Deze gegevens zullen we nadat deze termijn verstreken is verwijderen (bv. facturen). Wanneer we uw gegevens hebben verkregen omdat u contact opnam via ons contactformulier verwijderen wij uw gegevens van zodra deze niet meer relevant zijn. ASP zal de gegevens niet meedelen of verkopen aan derden buiten de ASP.

ASP hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij het gebruik ervan houden wij rekening met de rechten die u heeft volgens de wet. Zo heeft u het recht uw gegevens in te kijken, te verbeteren, te verwijderen, over te dragen naar een derde partij en te vragen om de verwerking te beperken. Verder kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Voor eventuele vragen, klachten en uitoefening van rechten kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op: info@asp-pets.be. Als hij u onvoldoende kan helpen heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit, de Gegevensbeschermingsautoriteit in België.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 25/01/2021.